Çocuklarla Etkileşimli Kitap Okuma

Çocuklarla etkileşimli kitap okuma sistemi nedir? Çocuğun gelişmenine faydaları nelerdir?

Ebeveynler olarak birçoğumuz okul öncesinde olan çocuğumuzun rahatça konuşabilmesini, anlaşılır cümleler kurabilmesini, kendisini tabir edebilmesini isteriz. Bunun için çocuğumuza kitaplar okur, masallar ve öyküler anlatırız. Ama burada çocuk bir dinleyici ve ötürüsıyla pasif bir pozisyondadır. Pasif olmak ise çocuğun; zihnini çalıştırmasına, öğrenmek yahut dikkat etmek için özel bir uğraş sarf etmesine gerek duymadığı bir durumdur.

hemen çabucak okuma yazma bilmeyen okul öncesi devir çocuğumuzun kendini söz etme, rahatça konuşabilme, anlaşılır cümleler kurabilme, anlatmak istediğine uygun sözleri seçip kullanabilme marifetlerini geliştirmek için onun ilgisini çekmemiz, dikkatini sürdürmesini sağlamamız ve onu aktifliğe dâhil etmemiz gerekmektedir. Etkileşimli Kitap Okuma; çocuğun bu maharetleri geliştirmesinde çok tesirli bir formül olmaktadır. Etkileşimli kitap okuma ile bir yandan çocuğun gelişimsel maharetlerine dayanak olurken başka yandan ebeveyn-çocuk bağlarımızı güçlendirebilir; bu türlü çocuğumuzun inançlı bağlanma kurmasına katkıda bulunabiliriz.

Etkileşimli kitap okumanın temelinde üç ana fikir bulunmaktadır. Bunlar; (1) çocuğu kitap okuma sürecine dâhil etmek; (2) çocuğa geri bildirim sağlamak ve (3) yetişkinlerin kitap okuma şeklini çocukların lisan hünerlerine uyarlamasıdır. bu türlü çocuk pasif dinleyici olmaktan çıkıp sürece katıldığı faal bir dinleme durumuna geçiş yapar. Etkileşimli kitap okumanın yollarından kimileri ise;


  • Kitabı okurken kimi yerlerde açık ve kısa uçlu sorular sormak,


  • Çocukların sorularını, ek sorularla devam ettirmek,


  • Çocuğunuzun bildiği sözler olduğunda, o sözün ne demek olduğunu sizin bilemeyip çocuğunuza sözün manasını sormaktır.
“Evet-Hayır” üzere kapalı uçlu sorular yerine 5N1K (Ne, Nasıl, Nerede, Ne vakit, niye, Kim) üzere kısa yanıtlı ve açık uçlu sorular sormak; çocuğu düşünmeye ve konuşmaya teşvik ederek lisan maharetlerini kullanımını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra geri bildirimlerle birlikte çocuğa yeni bilgiler öğretilebilir ve bu türlü çocuk söylemiş olduklerini bir daha biçimlendirme, mevcut bilgiye yeni bilgiler ekleme, yanlış öğrenilen düzeltme hünerlerini geliştirebilir ve kendini tabir etmesine yönelik özgüvenini artırmaya katkıda bulunabiliriz.

Çocuktan bir hikayedeki bir ifadeyi yahut cümleyi tamamlamasını istemek, hikayedeki karakterlerin kim olduklarını yahut karakterlerin özelliklerini sormak, fotoğraflı bir hikayede resme bakıp fotoğrafın ne söz ettiğini anlatmasını istemek, gerçek hayatınızda ilişkilendirdiğiniz bir olay var ise hikaye ile gerçek hayat içinde ilişki kurmasını sağlamak üzere formları, etkileşimli kitap okumak için kullanabilirsiniz.

Bu üzere etkinlikler, çocuğun sırf bir dinleyici olduğu durumdan onu çıkarıp; bir okuma olmasa bile kitaba dâhil etmemizi sağlar. bu türlü çabucak hemen okuma yazma bilmeyen çocuk; paylaşımlı, etkileşimli ve ilgisini sürdürdüğü bir aktiviteye katılabilir. Bu da çocuğun okul öncesinde ve okul periyodunda kuracağı toplumsal bağlantı hünerlerinin, erken okuryazarlık ve okula yönelik akademik hünerlerinin, dikkat maharetlerinin, alıcı ve söz edici lisan maharetlerinin, kendini söz edebilme marifetlerinin, sesbilgisi ve kullandığı söz haznesinin ve özgüveninin gelişmesine katkıda bulunur. Bahis ile ilgili daha fazla bilgi almak için gelişim alanında çalışan uzmanlardan dayanak alabilirsiniz.

Çocuğunuzla bir arada Keyifli Okumalar,