Sizin Bağlanma Tarzınız Hangisi?

Yakınlık ve samimiyet konusunda bağlantınızda nasılsınız?

Yaşadığınız bağlantı gün içerisinde sizin zihninizi ne kadar meşgul ediyor?

İlişki ortasında olduğunuz partnerinize ne kadar güvenirsiniz?

İlişki ortasında boğuluyormuş üzere hissediyor musunuz?


Bu cins soruların yanıtları çiftlerin nasıl bağlandıklarını ve sahip oldukları bağlanma tarzlarını ortaya koymaktadır. Daha net anlaşılması için bu yazıda evvela özetlemek gerekirse bağlanma nedir? ile başlayıp çabucak sonrasındasında yetişkinlerin sahip olduğu bağlanma tarzlarından bahsediyor olacağım.

Bağlanma Nedir?

Bağlanma kuramının temeli John Bowlby tarafınca oluşturulmuş ve birfazlaca araştırmacının katkısı ve çalışmaları ile de günümüzde ki biçimini bulmuştur. Lakin, kısa ve öz bir tanımlama yapmak gerekirse Bowlby, bağlanmayı bebek ve bakım veren içindeki kuvvetli duygusal bir bağ olarak tabir etmektedir. Bowlby’den daha sonra bağlanma konusu bir epeyce psikolog ve araştırmacı tarafınca ele alınmıştır zira Bowlby’nin sözüne göre, bebek ile bakım veren kişi içinde kurulan bu kuvvetli bağ beşikten mezara bireyin tüm hayatına rehberlik etmekte ve yakın münasebetlerini kıymetli seviyede etkilemektedir. Bireyin tüm ömrünü etkileyebilecek kadar kıymetli bir kavram olması niçini ile bağlanma kuramı gelişim psikolojisi ve psikologlar için pek kıymeti bir kuramdır ve üzerinde yapılmış bir epeyce çalışmayı günümüzde de görmek mümkündür.

Yetişkinlik devrinde yakın bağlantı ortasında sahip olunan bağlanma tarzını biliyor olmak, bireyin kendi bağlanma tarzını öğrenmesi ve anlaması, sağlıklı bir ilgi kurabilmesi ve bu alakayı yürütebilmesi için gereklidir. Bu sebep ile artık Bartholomew ve Horowitz’in Dörtlü Bağlanma Modeli’nde belirtilen dörtbağlanma tarzına ayrıntılıca bakalım ve sizin bağlanma tarzınız hangisi? Sorusuna yanıt bulalım…

Sizin Bağlanma Tarzınız Hangisi?

Güvenli Bağlanma Tarzı:Güvenli bağlanma tarzına sahip bireylerin dert seviyeleri ve kaçınma davranışları düşüktür. Çocukluk periyodunda, sıcak bir temas (sarılma, kucaklanma, okşama, öpme vb.) ve sevgi ile büyümüş olan yetişkinler, sevgiyi bildikleri için romantik bağlarında de hem kendilerini tıpkı vakitte partnelerini seven, kıymet veren ve inanç duyan bireyler olurlar. His ve niyetlerini sağlıklı biçimde tabir edebilir, empati kurabilirler. Bağlantılarında yakınlık kurmaktan çekinmez, şefkatli davranışlar sergilerler. Sevilmeme ya da reddedilme korkusuna sahip olmadıkları için çok kıskançlık göstermez ve her tartışma daha sonrası uzun uzun münasebetlerini gözden geçirmekten çok yaşanılan olay çerçevesinde bir kıymetlendirme yapar ve sıkıntılara tahlil odaklı yaklaşırlar. Bağlarında trip atmak ya da küsmekten ise konuşmayı, sağlıklı bağlantı kurmayı tercih ederler.

Saplantılı (kaygılı) Bağlanma Tarzı: Saplantılı bağlanma tarzına sahip olan bireylerin yüksek dert ve düşük kaçınma davranışları mevcuttur. Bireyler sahip oldukları yüksek telaş niçini ile kendilerini bedelsiz hisseder, olumsuz benlik niyetine, diğerleri tarafınca sevilmeye layık olmadıklarına inanırlar. Diğerleri tarafında sevilmek, onaylanmak ve kıymet görmek için partnerleri ile çok yakınlık ortasında olmak ister zira onaylandıkları sürece kendilerini kıymetli hissederler. Fakat bu çok yakınlık kurma muhtaçlığı vakit zaman bağlarını zorlayıcı olabilmektedir. Daima terk edilme korkusu yaşarlar. Bağ yaşadıkları periyot hayatlarının merkezine partnerlerini koyar ve onlara çabuk bağlanırlar. Kendilerini gereğince pahalı hissetmedikleri için aldatılma ve terk edilmekten korkarlar. Bu sebep ile münasebetlerinde kısıtlayıcı ve çok kıskanç olabilirler. Tepkisel şahıslardır, fikirlerini sözel olarak söz etmekten epey davranışları ile belirtir, sık sık trip atar ya da küserler. Bağ ortasında yaşanan bir epey şeyi şahsi algılar, fazlaca uygun olay kaydı meblağ ve kolay kolay unutmazlar.

Kaygılı bağlanma tarzına sahip bir partnerden duyulabilecek mümkün cümleler:

Bana bu biçimde davranamaz, görür o gününü …

10 kez aradım niye açmıyor?, artık kim bilir neler yapıyordur oooo!

Benim ömrüm esasen asla düzgün gitmez ki !

Beni kimse nitekim sevmiyor ki !

Biliyorum, kesin öteki biri var.

Lütfen, beni terk etme… Buna dayanamamm…

Kayıtsız Bağlanma Stili : Kayıtsız bağlanmastiline sahip olan bireylerin düşük telaş ve yüksek kaçınma davranışları mevcuttur. İnançlı bağlanma tarzındaki üzere dert seviyeleri düşük olup olumlu benlik niyetine sahip olsalar da yakınlık kurmaktan, romantik ilgi yaşamaktan ve diğerlerine gereksinim duymaktan kaçınırlar. Diğerlerini sevilmeye bedel olarak görmez, bağ ortasında fazla yakınlıktan hoşlanmaz, boğuluyor üzere hissederler. Partnerlerini aşağılama, küçümseme, eleştirme ve olumsuz kıyaslamada bulunma ihtimalleri yüksektir. Bu sebeple bağlantılarında partnerlerine karşı kırıcı olabilirler. Her şey yolunda üzere gözükür iken birden ortaya aralık koyabilir ve alakadan uzaklaşabilirler.

Kayıtsız bağlanma tarzına sahip bir partnerden duyulabilecek mümkün cümleler:

O bana muhtaç..

Ona acıyorum.

Onunla iken kendimi boğuluyor üzere hissediyorum

yaşamımı ele geçirmeye çalışıyor!

Hep onun yüzünden beni hatam yok.

Korkulu Bağlanma Tarzı: Endişeli bağlanmastiline sahip olan bireylerin yüksek korku ve yüksek kaçınma davranışları mevcuttur. Bu bağlanma tarzı tam olarak inançlı bağlanmanın karşıtıdır. Bireyler sahip oldukları yüksek tasa niçini ile kendilerini kıymetsiz hisseder, olumsuz benlik fikrine ve diğerleri tarafınca sevilmeye layık olmadıklarına inanır iken diğerlerini da sevilmeye bedel olarak görmezler. Hayal kırıklığına uğramaktan, reddedilmekten ve terk edilmekten epeyce korktukları için yakın bir ilgi ortasında olmaktan kaçarlar. Genelde kendilerine uymayacak yakın ve ağır bir ilginin yaşanamayacağı yüzeysel beraberlikleri tercih ederler.

Korkulu bağlanma tarzına sahip bir partnerden duyulabilecek muhtemel cümleler:

Benim için uygun olmadığını biliyordum.

Ben yakın bağlantı kurmaya uygun değilim.

Mesafelerim var benim !

Güvenli Bağlanma tarzına sahip değilsem daha sonradan inançlı bağlanma tarzına sahip olabilir miyim?

Güvenli bağlanma tarzına sahip olan bireyin bağlanma tarzı kolay kolay değişmez iken öteki bağlanma tarzlarına sahip olan bireyin bağlanma tarzı danışmalık ve terapi sayesinde inançlı bağlanma tarzına hakikat salınım gösterebilmektedir. Bu süreçte, değerli olan kendinizi fakına varmak ve bunun için harekete geçiyor olmaktır.