Yeme Bozuklukları ve Tedavi biçimleri

Yeme bozuklukları kişinin kendi yükü ve dış görünüşüyle takıntılı bir biçimde uğraştığı, bununla ilgili bir daha takıntılı niyetler geliştirdiği ötürüsıyla yeme davranışlarında önemli değişiklikler gösterdiği rahatsızlıklardır.

Bu teşhis kategorisine Anoreksiya, Bulumia ve Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu olmak üzere 3 farklı rahatsızlık girer. Bilhassa Anoreksiya Nervoza ve Bulumia Nervoza çoğunlukla birbirine karıştırılan iki patoloji olmakla bir arada ortalarında keskin bir fark belirtmek çok zordur. Zira başlangıç kademesinden daha sonra her iki rahatsızlık da birbirlerine evrilebilir. Yani kişinin Bulumia Nervoza belirtileri göstermesi vakit içerisinde Anoreksiya’ya çevirebilir yahut tam aksisi olabilir.


 1. Anoreksiya Nervoza :
En sıradan anlatımıyla kişinin besin alımını çok kısıtlamasıdır. Bu niçinle kişi yaşına ve uzunluğuna uygun kilodan hayli daha aşağıda bir yükte olur. Bu şahıslarda kilo alma korkusu görülmekte ve bu endişeyle birlikte yeme kısıtlamasının daima olarak devam ettiği bilinmektedir. ötürüsıyla Anoreksik bireylere vücut algı bozukluğu da eşlik eder zira ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar aynada gördükleri beden hala kiloludur. Fikir yapıları her vakit ‘ en zayıf ben olmalıyım,kimsenin erişemediği kiloya erişmeliyim’ formundadır.

İki alt tipi vardır :


 1. Kısıtlayıcı alt tip : Yemenin kısıtlanması


 2. Bulimik alt tip : Tıkanma atakları kararı kişinin kusarak ya da muhakkak ilaçlar kullanarak yediklerini boşaltma isteği. Çok spor ile telafi davranışları da görülmektedir.

 1. Bulumia Nervoza :
Artarda oluşan tıkanırcasına yeme ataklarının kararında kişinin telafi davranışı geliştirmesidir. Maksat kilo almaya mahzur olmaktır ve bir daha kusarak yahut çeşitli ilaçlarla boşaltımı sağlayarak bu gayeye ulaşmaya çalışırlar. Çok telafi davranışları bu teşhiste da görülür. Fikir yapıları sıklıkla kilo alırsam her alanda başarısızım, zayıf olursam fazlaca özgüvenli ve başarılıyım formunda ilerler.

Görüldüğü üzere Bulumia Nervoza ile Anoreksiya Nervozanın alt basamağı olan Bulumik tip birbiriyle çok benzerlik gösterir. Pekala bu biçimde bu iki tipi nasıl ayırt edebiliriz?

Şayet kişi hayatının muhakkak bir devrinde Anoreksiya Nervozanın kısıtlayıcı tipini hayatışsa yani önemli manada yeme davranışını kısıtlayarak kilo vermişse ve yeni olarak ilacın berbata kullanması, çok spor üzere telafi davranışına girmişse Anoreksiya Nervoza-bulumik alt tip teşhisini alır. hayatının rastgele bir alanında hiç kısıtlayıcı alt tip Anoreksiya Nervoza kriterlerini karşılamamışsa yani ataklar kısıtlamayla değil de tıkanma atakları-telafi ikilisi ile başlamışsa direkt olarak Bulumia Nervoza teşhisini alabilir. Lakin bu cinslerin tedavisi de birbirine benzediği için ortalarında net bir çizgi çizmek mümkün olmayabiliyor.


 1. Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu:
Bulumia Nervoza’dan farklı olarak yalnızca tıkanırcasına yemek yeme davranışı görülür lakin kişi telafi prosedürüne gitmez. Kişinin bu tanıyı alabilmesi için ;


 • Olağandan süratli yemek yeme


 • Ataktan daha sonra kişinin suçluluk yaşaması


 • Yediklerinden utandığı için kişinin bu davranışı tek başınayken gerçekleştirmesi


 • Rahatsızlık verecek kadar tokluk hissetmesi


 • Bedensel açlık yokken çok ölçülerde yemek yemesi, gerekmektedir.


 • Tıkanırcasına yeme atakları yaşayan şahısların sağlıklı bir kişinin mide hacminden hayli daha fazlasına sahip olması beklenilen bir durumdur. ötürüsıyla bu vakit içerisinde kişinin obeziteyle savaşmasına niye olur.
Tedavi biçimleri :

Öncelikle birden fazla yeme bozukluğu hastası durumun farkında bulunmasına rqağmen tedaviyi reddedebilir. ötürüsıyla tedavi için birinci basamak kişinin iş birliği içerisine girmesini sağlamaktır. Yeme bozuklukları tedavisi psikolog, psikiyatri, diyetisyen, hastalığın bıraktığı tesirlere nazaran gerekli tıbbi kısımlardan oluşan bir küme tarafınca yönetilmelidir.

Bu alanda en sık kullanılan ve en tesirli sonuçları veren terapi sistemi Bilişsel Davranışçı Terapi usulüdür. Bireylerin his durumuna bağlı olarak meydana gelen yeme bozuklukları, terapi esnasında kişinin baş etme hünerlerini geliştirmeyi hedefler. Bu basamakta toplumsal etraf ve aile takviyesi pek kıymetlidir. Fakat unutmamak gerekir ki yeme bozukluğu ne kadar geç fark edilir ve tedaviye ne kadar geç başlanırsa o kadar kuvvetli bir müddetç halini alır. Ek olarak yeme bozuklukları tedavisi uzun soluklu terapilerden oluşmaktadır.