Ahlak nedir nasıl oluşur ?

starabla

Global Mod
Global Mod
Ahlak, insanlar arasndaki etkilesimleri duzenleyen ve insanlarn toplumsal ortamda nasl davranmalar gerektigi konusunda belirli bir dusunceye sahip olmalarn saglayan normatif bir kavramdr. Ahlakn nasl olustugu ve ne oldugu konusunda farkl akmlar var. Ahlakn olusmas ve korunmas, insanlar arasndaki iliskileri ve toplumsal yasamn iyi calsmasn saglamak icin onemlidir.

Ahlakn Olusumu

Ahlak, farkl kulturlerden ve zamandan gelen kurallarn ve normlarn toplam olarak tanmlanabilir. Ahlakn olusumunda, din, kultur, egitim, toplumsal hayat ve kurallar etkilidir. Ahlak, var olan kurallarn oznel olarak yorumlanmasyla da olusabilir. Ahlak, insanlarn toplumsal yasamda ne yapmas gerektigini ve neyin gerekli oldugunu ogrenmesini saglayan bir sistemdir.

Ahlak, kulturlerin degismesiyle de degisebilir. Kulturel kurallar ve normlar, ahlakn olusumunda onemli bir etken olarak kabul edilir. Kulturel normlar, insanlarn nasl davranmas gerektigine dair onemli ipuclar saglar. Her toplumda, toplumun degerlerini koruma ve gelistirmeye yonelik ozel ahlaki kurallar ve normlar vardr.

Ahlakn Korunmas

Ahlak, insanlar arasndaki iliskileri ve toplumsal yasamn iyi calsmasn saglamak icin onemlidir. Ahlak, insanlar arasndaki iliskileri denetleyen ve insanlarn toplumsal ortamda nasl davranmalar gerektigi konusunda belirli bir dusunceye sahip olmalarn saglayan normatif bir kavramdr. Ahlakn korunmas, toplumun iyi bir sekilde isleyisini saglamak icin onemlidir.

Ahlakn korunmas, cogu zaman toplumsal baskyla saglanr. Toplumsal bask, insanlarn toplumsal ortamda istenmeyen davranslar sergilemesini onlemeye yonelik baskdr. Toplumsal bask, insanlarn istenmeyen davranslar sergilemesini onler ve kotu davranslarn onune gecer.

Ahlakn korunmas, egitimden de gecer. Insanlarn toplumun degerlerini korumalarna ve gelistirmelerine yonelik egitim, ahlakn korunmasnda onemlidir.