Saklılık Dereceli Dokümanlarda Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

dunyadan

Aktif Üye
Saklılık Dereceli Dokümanlarda Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan yönetmelik, muhteviyatına yahut yeniliğine bakılırsa kapalılık dereceli evraklar için uygulanacak adap ve asılları belirlemeyi ve saklılık dereceli dokümanlarda uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 13 Mayıs 1964 tarihindeki ve 6/3048 sayılı Bakanlar Konseyi sonucuyla yürürlüğe konulan Zımnilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Temeller yürürlükten kaldırıldı.

Bu yönetmeliktilk evvel “özel zımnilik derecesi” ile işaretlenen dokümanlar, bir yıl ortasında idarece yapılacak kıymetlendirme kararında “gizli gizlilik” derecesine yükseltilebilecek. Saklı kapalılık derecesine yükseltilmeyen özel dokümanlar, “Hizmete Özel zımnilik derecesi”ne göre süreç nazarancek.

Yönetimler, bu yönetmelikte yer alan fazlaca saklı ve bâtın evraklara ait kararlara uygun olarak alınacak güvenlik önlemlerini ve bakılırsavlendirilecek işçiye ait süreçleri 6 ay ortasında tamamlayacak.

Daha evvel yönetimlerce zımnilik dereceli evraklara ait hazırlanan alt düzenleyici mevzuat, 6 ay ortasında bu yönetmelik kararlarına göre bir daha pahalandırılacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığınca hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberi, 6 ay ortasında bu Yönetmelikte yer alan Hizmete Özel evraka ait kararlarla uyumlu hale getirilecek.

Yönetimlerce kullanılan Elektronik İdare Bilgi Sistemleri de bir yıl ortasında yönetmelikte yer alan kararlarla uyumlu olacak.

Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.